GEMLİK'İN DENİZCİLİK TARİHİ

Started by ÇaNaK, Oct 14, 2008, 10:27 PM

Previous topic - Next topic

çαηαк

GEMLİK'İN DENİZCİLİK TARİHİ

         Gemlik'imiz denizcilik tarihi bakımından zengin maziye sahiptir. Milattan önceki yüzyıllarda, İyonlar ve Eolya'lılar Karadeniz ve Akdeniz arasında birer gemi mutavassıt iskele olarak kullandıkları İzmit ve Gemlik limanlarını daha sonraki devirlerde daimi bir iskan noktası haline getirmişlerdir. M.Ö. ki tarihlerde Gemlik'in bir tersaneye sahip olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi yoktur.

Fakat sakin sularıyla pek çok gemiye sığınaklık yaptığı tarihlerde kayıtlıdır. Milattan sonraki devirlerde ilçenin denizcilikle olan ilgisi çok artmıştır. Milattan Sonra 8-9 ncu asırlarda Bizans İmparatorluğu Gemlik'i bir tersane şehri olarak geliştirmiş ve burada ilk defa gemi yaptıran devlet olmuştur. Bizans Devletinden sonra Gemlik'e tersane kuran Selçuki kumandanlarından Ebul Kasım'dır.

             1090 yılında İstanbul' u zaptetmeyi düşünen kumandan deniz kuvvetlerine sahip olmak istemiş ve Gemlik tersanesini yeniden faaliyete geçirmeye karar vermiştir. Ebul Kasım burada bir kaç gemi yapıp denize indirmeyi başarmıştır. Fakat Bizans'ın bunu duyması üzerine ani bir baskınla Bizans gemilerinin körfeze girmesi sonucunda hem yapılan gemiler hemde tersane yakılıp yıkılmıştır.

             1097 yılında birinci Haçlı orduları İznik'i kuşatmaya geldikleri zaman Gemlik körfezinden ve arazisinden faydalanmışlardır. 1204 yılındaki dördüncü Haçlı seferlerinde Haçlılar İstanbul' u zaptettiklerinde, içlerinden kumandan Balduin'i kendilerine ilk kral olarak seçmişlerdir. Bu kralda kumandanlarından ileri gelen şövalyelerini İzmit, Erdek ve Gemlik gibi yerlere atamıştır.

             İstanbul'u terkeden Rumlar İznik'te toplanarak bir Rum İmparatorluğu kurmuşlardır.
Gemlik eskiden beri İznik'in iskelesi olduğu için Rumlar burayı almak istemişler ve bunun için karadan ve denizden Gemlik'i kuşatmaya karar vermişlerdir.
Yaptıkları hazırlıklar sonucunda Gemlik'e saldırmışlar ve ele geçirmişlerdir fakat ellerinde fazla tutamamışlardır.

            Zira İstanbul' da bulunan Haçlı orduları Bizans kralının yardım çağrısı üzerine Gemlik körfezine gelmiş ve şehri kuşatma altına almışlardır. 1 Nisan 1207 tarihinde İznik Rum devletiyle Frenk Bizans İmparatorluğunun donanmaları ve askerleri çarpışmalar ve Bizans Frenk Donanması savaşı kazanmıştır. Osmanlılar Gemlik'i fethettikleri zaman Gemlik gemi imalathaneleriyle doluydu.

            Güzel manzarası ve hazır halde bulunan imalathaneler Osmanlıları burada çalışmaları için dahada heveslendirmiştir. Osmanlının eline geçinceye kadar KİOS veya KİVOTOS gibi isimler taşıyan Gemlik bundan sonra GEMİLİK adını alarak, tarihte bu güne kadar kullanılan hakiki unvanını almıştır. Gemlik'e ait sicillerde ve fermanlarda umumiyetle ilçenin ismi Gemilik olarak yazılmış, zamanla aradaki İ harfinin kaldırılması sonucunda şu anki Gemlik ismini almıştır.

            Osmanlılar Gemlik tersanesinde ilk önce ufak gemiler inşa etmişlerdir. Fakat Balkanlara geçtikten sonra deniz savaşlarıyla karşılaşmaları Kuvvetli deniz ordularına sahip olmaları gerektiğini düşündürmüş, bu suretle Gemlik, İzmit, Gelibolu'daki tersaneler yeniden çalıştırılmaya başlanmıştır. Akdeniz ve Karadeniz savaşlarında ihtiyaç duyuldukça Gemlik tersanesinde dayanıklı gemiler yapılmıştır. 1877'de 3. Selim tarafından Osmanlıların 15. tersanesi olarak kurulan Gemlik'te 76 toplu (Beşartuma) kalyonu yapılmıştır. Fatih ve Kanuni'nin Akdeniz'de kazandığı deniz zaferlerine Gemlik tersanesinin de hizmetleri olmuştur. Daha sonraları Osmanlıda her alanda olduğu gibi Gemlik tersanesine de bakılamamış ve bataklık haline gelmiştir. Yakın zamana kadar bataklık halinde duran Gemlik tersanesi Cumhuriyet döneminde kurulan Suni İpek fabrikası ile yeniden sanayi merkezi  olmuştur..


Herbiseyim

bılgılendırdıgın ııcn sagol ugur  tesekkur ederım gemlık ın denızcılık tarıhı hakkında bılgı sahıbı olmus oldum ;)

Herbiseyim