Gıybet etmenin kefareti

Started by K@N!-S.Z, Oct 10, 2007, 04:03 PM

Previous topic - Next topic

K@N!-S.Z

Giybet etmenin kefareti

Giybet etmenin kefâreti, giybet ettigi kimse için istigfar etmek ve onunla helallasmaktir. Oturdugu yerden kalkmadan, su duâyi üç defa okur: "Allahümmagfir lehü verhamhü ve tecâvez anhü vec'al mâ kulnâ fîhi keffâreten li-zünûbihî ve kurbeten ve zülfâ bi-rahmetike yâ erhamer-râhimin" ya'nî, yâ Rabbi, onu magfiret eyle, ona merhamet eyle, ona merhamet eyle, yaptiklarini bagisla, hakkinda konustuklarimizi günahlarina kefâret, kurbet ve zülfâ eyle. Rahmetinle, ey erhamer-râhimîn, demektir.

Ayrica, Allahümmagfir lî ve limen igtebtü, okur. Yarabbi beni ve giybetini yaptigimi affet,demektir.

Insandan bir günah sadir olunca, hadiste belirtildigi gibi temiz bir abdest alip iki rek'at namaz kilmali ve sonra söyle istigfar etmelidir:

Estagfirullah estagfirullah, estagfirullahe'l-kerîme'llezi lâilâhe illâhu, el-Hayye'l-kayyûme ve etûbu ileyh, tevbete abdin zalimin li nefsihî lâ-yemliku linefsihî mevten velâ hayâten ve lâ nusûra, ve es'eluhu't-tevbete ve'l-magfirete lenâ innehû huve't-tevâbu'r-rahîm.