“KENDİNİZ GİBİ BİR BEŞERE İTAAT EDERSENİZ, MUTLAKA ZİYANA UĞRARSINIZ.”

Başlatan halukgta, Mayıs 31, 2022, 11:59 ÖÖ

« önceki - sonraki »

halukgta

Bizler batıl inançlarımızı yaşayabilmek için, aklın ve mantığın kabul etmediği öyle kanıtlar yaratıyoruz ki kendimize, adeta Kur'an dan uzak bir din yaşıyoruz. Kur'an bir rehberdir ve Allah ın mesajıdır. Allah Kur'an ı anlayalım ve hiç kimseye muhtaç olmayalım diye kolaylaştırdığını söyler. Ayetlerinde yasakladığı, haram saydığı konuları tek tek açıklar, açıklamadıkları zaten serbest olanlardır, onlardan bahsedilmez. Onun için Allah, ayetler üzerinde düşün aklını kullan emrini verir.  Çok daha düşündürücü olan ise Kur'an dan sorumlu olacağımızı bildirdikten sonra, Onun ipine sarılmamız emrini verir.  Bir arkadaşımız Müminun suresi 34. ayetinde, " KENDİNİZ GİBİ BİR BEŞERE İTAAT EDERSENİZ, MUTLAKA ZİYANA UĞRARSINIZ." Şeklinde geçen ayette bahsedilen sözlerin, Allah a ait olmadığı, müşriklerin sözleri olduğunu da söyleyerek, bakın bana nasıl bir cevap veriyor.

"NEBİYE UYMAYIN, SİZİN GİBİ BEŞERDİR DİYEN" ayeti yazar mısınız? İtaata (Uyma) gelince ALLAH a itaat ayrıdır. Resul / Nebiye itaat ayrıdır. Komutana, Amire itaat ayrıdır. Ana babaya itaat ayrıdır. Öğretmene itaat ayrıdır, büyüğe itaat ayrıdır. Sapla saman karışmasın. Ama önce Muminin 34 Kimin sözü?"

İlginçtir bu arkadaşımız, Nebiye uymayın, sizin gibi beşerdir diye geçen bir ayet arıyor. Allah uyulması gerekenleri ya da haram saydıklarını açıklar, daha sonrada bizlerin ayetler üzerinde düşünmemizi, aklımızı kullanmamızı emreder. Kur'an da Resulüme uyun der ama hiçbir ayette Nebime uyun demez. Peki neden? İşte bunu Kur'an ı anlayarak ve düşünerek okuyan anlar da ondan. Örneğin şunlar haramdır yemeyin ya da yapmayın dedikten sonra, helal olanları ya da yapılması gerekenleri saymasına gerek yoktur. Allah Elçisine Deki onara diyerek, Fussilet 6. ayetinde ne diyordu hatırlayalım. "DE Kİ: 'BEN ANCAK BENZERİNİZ OLAN BİR BEŞERİM. BANA YALNIZCA, SİZİN İLAHINIZIN BİR TEK İLAH OLDUĞU VAHYOLUNUR. ÖYLEYSE O'NA YÖNELİN VE O'NDAN MAĞFİRET DİLEYİN. VAY HALİNE O MÜŞRİKLERİN." Bakın bu ayette Allah ın Elçisi bende sizin gibi bir beşerim, insanım dedikten sonra, bana yalnız tek bir ilah olduğu ve YALNIZ ONA YÖNELMEMİZ GEREKTİĞİ, ondan başka hiç kimseden mağfiret, yani şefaat yardım dilenmeyeceği bildirildi diyor. Yani Resul/Elçi bana değil Allah a uymanız ve yalnız ondan bağışlanma dilememiz gerektiğinden bahsediyor. DEMEK Kİ ALLAH, BİZLER GİBİ BİR BEŞERE DEĞİL, ALLAH A ONUN VAHYİNE UYMAMIZI EMREDİYOR.

Kur'an da itaat konusundan bahsedilirken, Allah hiçbir ayetinde bana ve Nebime uyun diye geçmez. Bana ve Resulüme yani Elçime uyun der. Çünkü Allah Elçisine verdiği görev gereği, O yalnız Allah dan aldığı vahyi tebliğ edecekte ondan. Nisa suresi 80. ayetinde Allah bakın ne diyor. "KİM RESUL'E İTAAT EDERSE, HİÇ ŞÜPHESİZ ALLAH'A İTAAT ETMİŞ OLUR."  Peki, Allah Elçisine nasıl bir emir vermişti şimdide onu hatırlayalım. "BU KURAN BANA VAHYOLUNDU Kİ, ONUNLA SİZİ VE ULAŞTIĞI HERKESİ UYARAYIM." (Enam 19) Demek ki Allah Elçisine, kullarımı Kur'an ile uyar diyor. Yani Elçime uyun derken, onun tebliğ ettiği Kur'an a uyun emrini vermiş oluyor bizlere. Çok ilginçtir Enfal suresi 64. ayetinde Allah, Nebisine hitaben, Ey Nebi Allah sana da, sana uyan müminlere de yeter diyor. Peki, burada neden Nebi diyor da Resul demiyor, hiç düşündünüz mü? ÇÜNKÜ RESULLÜK, AYETLERİ TEBLİĞ ETTİĞİNDE GERÇEKLEŞİR. Nebi bizler gibi bir beşerdir ve oda bizler gibi bir insan olduğu için, onunda bizler gibi yalnız Kur'an a, yani Allah ın vahyine uyması gerektiği ve Allah ın bizlere yettiği gibi, Nebisine de Allah ın yeteceği uyarısını yapıyor.  Hatırlayınız Casiye 6. ayetinde nasıl bir uyarı vardı. "ALLAH'TAN VE O'NUN AYETLERİNDEN SONRA HANGİ SÖZE İNANACAKLAR?" Demek ki hüküm yalnız Allah ın dır ayeti gereği, Allah ın hükmünün dışında, iman edenlerin inanacağı hiçbir bilgi, kaynak yoktur. YANİ ALLAH BİZLERİN BEŞERİ SÖZLERE DEĞİL, ALLAH IN VAHYİNE UYMAMIZI EMREDİYOR.

İslam dininde itaat, boyun eğmek, sorgusuz kabul etmek, yalnız Allah a karşı yapılır. Eğer din ve iman adına Allah ın yanında itaat edeceğin kişiler varsa, Allah a şirk koşuyorsun demektir. Anne babaya ya da büyüklere itaat din ve iman adına yapılmaz. Bunlar farklı konulardır. İMAN yalnız Allah a karşı yapılır. Onun için Allah  a itaat etmek başka, Resule itaat etmek başka diyemeyiz. ALLAH IN RESULÜ, YALNIZ ALLAH A İTAAT ETTİYSE, BİZLERE DE YALNIZ ALLAH A İTAAT ETMEMİZ VE YALNIZ ONDAN YARDIM DİLEMEMİZ GEREKTİĞİNİ AYETLERDE TEBLİĞ ETTİYSE, NASIL OLURDA ALLAH A BAŞKA, RESULÜNE BAŞKA İTAAT DERİZ. Günümüzde Allah ın resulü yaşamıyor, onun adına söylenen sözlerin, onun sözü olup olmadığını nasıl bileceğiz? Bilemiyorsak, Allah ın ve Elçisinin önerdiği yolu izlemeli ve yalnız Kur'an ın ipine sarılmalıyız.  ALLAH KULA KULLUKLUK YAPAMAYACAĞIMIZI, YALNIZ ALLAH A KULLUK YAPMAMIZ GEREKTİĞİ UYARISINI YAPAR. Kitap Ehli Allah ın Elçisinden, vahyin dışında da hükümler vermesini istediğinde, Allah nasıl bir ayet indirmişti hatırlayalım.

"ONLARA HERHANGİ BİR DELİL GETİRMEDİĞİN ZAMAN, "ONU DA DERLEYİP GETİRSEYDİN YA!" DERLER. DE Kİ: "BEN SADECE RABBİMDEN BANA VAH YEDİLENE UYUYORUM. BU KUR'AN, RABBİNİZDEN GELEN ÖNGÖRÜLERDİR; (AYRICA) İNANAN BİR TOPLUM İÇİN YOL GÖSTERME VE MERHAMETTİR." (ARAF 203)

Demek ki bizler dinimizi ve imanımızı yaşayabilmek adına, Allah ın Resulüne değil, onun bizlere tebliğ ettiği, Allah ın ayetlerine itaat ediyoruz. Onun içindir ki Allah,  atalarının batıl inançlarını yaşayabilmek adına beşeri uydurma rivayet, sanı sözleri öne sürerek, Allah ın vahyinin tam tersi sözleri söyleyenlere Rabbimiz, Müminun suresi 34. ayette sesleniyor ve nasıl uyarıyordu hatırlayalım. "KENDİNİZ GİBİ BİR BEŞERE İTAAT EDERSENİZ, MUTLAKA ZİYANA UĞRARSINIZ." Onun için Allah, güvenilecek veliniz yalnız benim, sakın veliler edinmeyin diye bizleri uyarıyor. Bu ayetin gerçeklerini günümüzde kabul etmek istemeyenler, bu sözler Allah ın sözleri değil, inkârcıların sözleri olduğunu söyleyebilmektedirler. Allah ın sözleri olduğunu kabul ettikleri andan itibaren, inandıkları onca atalarının rivayet ve sanı bilgilerinin/sözlerin doğru olmayabileceği gerçeği çıkıyor ortaya. BU GERÇEK NE YAZIK Kİ, BAZI KİŞİLERDE KORKU VE TELAŞA NEDEN OLUYOR.  Bahsettiğimiz ayetin devamına baktığımızda, bakın Allah ayetlerinde ne diyor ve Elçisi ile arasında nasıl bir diyalog geçiyor.

Müminun 38: "O, Allah hakkında yalan uyduran bir kişiden başka biri değildir. Biz, ona asla inanmıyoruz." Müminun 39–40: (Elçi) dedi ki: "Rabbim! ONLARIN BENİ YALANLAMALARINA KARŞI BANA YARDIM ET!" (Allah da) şöyle buyurmuştu: "Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar!"

Bakın bu ayetin devamında Allah ın Elçisi için, inkârcılar ne diyorlar. O Allah hakkında yalan uyduruyor ve ona inanmayacaklarnı söylüyorlar. Peki, inanmamalarının nedenleri neydi? Çünkü onlara öğretilen beşeri bilgi ve inançlarının etkisindelerdi de ondan. Allah da 34. ayetinde sizlere anlatılan beşerin sözlerine, rivayetlerine sanı bilgilerine uyarsanız, ziyana uğrarsınız diye uyarıyordu. 39 ve 40. ayetinde de Allah ın Elçisi Allah a, Rabbim onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et diyor. Yani bu anlattıklarım benim sözlerim olmadığını, Allah ın vahyi olduğunu onlara göster demek istiyor. Allah da Elçisini yatıştırıyor ve yakında gerçekleri görecekler diyor. DEMEK Kİ MÜMİNUN 34. AYETTE ALLAH, İNKÂRCILARI UYARIYOR VE ATALARINIZIN BEŞERİ YALANLARINA UYARSANIZ, ZİYANA UĞRARSINIZ DİYOR. Bu ayeti daha iyi anlayabilmemiz için öncesindeki ayetlerle birlikte anlamaya çalışalım.

Müminun suresi 32. ayetinde Allah şöyle bir ayet gönderiyor. "ONLARA İÇLERİNDEN, "ALLAH'A KULLUK EDİNİZ, SİZİN O'NDAN BAŞKA HİÇBİR İLAHINIZ YOKTUR, SAYGI DUYMUYOR MUSUNUZ?" DİYEN BİR RESUL GÖNDERDİK." Bu ayetin bu uyarının sonunda, inkârda ısrar edenler ne demişti 33. Ayetinde hatırlayalım. "BU DA SİZİN GİBİ, İNSANDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR. YEDİĞİNİZDEN YİYOR, İÇTİĞİNİZDEN İÇİYOR." Şimdide 34. ayete bakalım, acaba bu ayette söylenen sözleri Allah mı söylüyor, yoksa inkârda ısrar edenler mi? Bunları söyleyenler inkârda ısrar edenler. Hemen devamında ise Allah bu sözleri söyleyenlere cevap veriyor ve "KENDİNİZ GİBİ BİR BEŞERE İTAAT EDERSENİZ, MUTLAKA ZİYANA UĞRARSINIZ." Diyerek atalarının bunca yalan ve iftiralarına inanan bu insanlara Allah, sizin söyledikleriniz sizin gibi bir beşerin sözleridir diyor. Eğer bir beşerin sözlerine inanırsanız, mutlaka kaybeder ve ziyana uğrarsınız diye de açıklama yapıyor.  ÇÜNKÜ ALLAH IN RESULÜNÜN TEBLİĞ ETTİĞİ SÖZLER/AYETLER ONUN KENDİ SÖZLERİ DEĞİL, ALLAH IN SÖZLERİ/AYETLERİDİR. Onun için Allah güvenilecek Veliniz yalnız benim, sakın veliler edinip ardı sıra gitmeyin, Kur'an ın ipine sarılım, sizleri Kur'an dan hesaba çekeceğim uyarısını yapıyor.

Ne yazık ki bizler, inançlarımıza uygun düşmeyen ayetlerin anlamlarını bile değiştirmeye, başka anlamlar vermeye çalışıyoruz. Tabi kaybedenlerden olduğumuzun farkında bile olamıyoruz. Allah Enbiya suresi 10. ayetinde, "Andolsun, SİZE ÖYLE BİR KİTAP İNDİRDİK Kİ, SİZİN BÜTÜN ŞEREF VE ŞANINIZ ONDADIR." Dediği halde, hala güveneceğimiz itaat edeceğimiz rehberler, veli kişiler aramaktan çekinmiyor, hatta Allah ın Resulünün adını kullanarak, Kur'an ın hiç bahsetmediği, onaylamadığı sözleri ona isnat ederek, atalarımızın rivayet-sanı inançlarını yaşamak adına, ayetlere yanlış anlamlar bile vermekten korkmuyoruz.  Müminun suresi 34. ayetinde geçen,  KENDİNİZ GİBİ BİR BEŞERE İTAAT EDERSENİZ KAYBEDENLERDEN OLURSUNUZ sözünün Allah a ayet olduğunun, bir başka ayet ile de kanıtlamak istiyorum. Çünkü Kur'an, kendisini anlatan ve açıklayan eşsiz bir nurdur.

"BİZ, SENDEN ÖNCE HİÇBİR RASÛL VE NEBİ GÖNDERMEDİK Kİ O, BİR TEMENNİDE BULUNDUĞUNDA, ŞEYTAN ONUN DİLEĞİNE İLLE DE BEŞERİ ARZULAR KATMAYA KALKIŞMASIN. NE VAR Kİ ALLAH, ŞEYTANIN KATACAĞI ŞEYİ İPTAL EDER. SONRA ALLAH, KENDİ AYETLERİNİ SAĞLAM OLARAK YERLEŞTİRİR. Allah, bilendir; hikmet sahibidir." (Hac 52)

Bakın Allah ın vahyinin dışında, beşeri kişilere ve onların sözlerine Kur'an dan delilsiz ve kanıtsız uymanın ne kadar yanlış olduğunu söylüyor.  ALLAH GÖNDERDİĞİM RESULLERİME BİLE, ŞEYTAN MÜDAHALE EDEREK, DÜŞÜNCELERİNE BEŞERİ ARZULAR KATTIĞINI BİLDİRİYOR. Ama Allah görev verdiği Elçisini sürekli izleyip, ikaz edip, vahyin asla değişmeden tebliğini bizzat sağladığını ve şeytanın görev verdiği Resulünün düşüncelerine müdahale etmesine izin vermediğini bildiriyor. ONUN İÇİN ALLAH, DÜŞÜNMEDEN KESİN KANIT OLMADAN, ATALARINIZIN İNANCINIZI YAŞAYABİLMEK İÇİN, KENDİNİZ GİBİ BİR BEŞERE UYARSANIZ, ZİYANA UĞRARSINIZ DİYOR. Bu konuyu daha iyi anlayabilmemiz için, Mümin suresi 83. ayette bakalım şimdide.

"RESUL ONLARA APAÇIK BİLGİLER GETİRİNCE, ONLAR KENDİLERİNDE BULUNAN BEŞERİ BİLGİYE GÜVENDİLER (onu alaya aldılar). Alaya aldıkları şey kendilerini boğuverdi." (Mümin 83)

Bakın Resul, nereden apaçık bilgileri getiriyormuş? Elbette Allah dan. DEMEK Kİ BİZLER RESULE DEĞİL, ONUN GETİRDİĞİ VAHYE UYUYORUZ. Resul apaçık bilgiler/ayetler getirdiğinde, inkarcılar kendilerinde bulunan beşeri rivayet batıl bilgilere güvenip inandıkları için, Resulün Allah dan getirdiği vahyi alaya aldılar diyor. Demek ki Müminun suresi 34. ayetinde Allah, inkârda ısrar edenlere karşı, sizin beşeri sözleriniz birer iftiradır. Kendiniz gibi bir beşere uyarsanız, ziyana uğrarsınız diye bizzat Allah uyarıyor. BU GERÇEĞİ KABULLENMEKTE ZORLANANLAR, BU SÖZLERİ İNKÂRCILAR ALLAH IN ELÇİSİNE SÖYLÜYOR DİYEREK, BÜYÜK BİR GERÇEĞİN ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORLAR. Bu konuda bir ayet daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü Allah Elçime uymak bana uymak gibidir dedikten sonra, birçok ayetinde Resulüm sizleri benim vahyimle uyaracak, asla kendisinden hiçbir şey ilave etmeyecek, hatta kendince şunlarda Allah ın emri demiş olsaydı, onun şah damarını keserdik diye uyardığını, lütfen unutmadan konuyu anlamaya çalışalım. KUR'AN A UYAN, RESULÜNE UYMUŞ, ONUN YOLUNDAN GİDİYOR DEMEKTİR.

Kehf 110: DE Kİ: BEN, YALNIZCA SİZİN GİBİ BİR BEŞERİM. (Şu var ki) bana, İlâh'ınızın, sadece bir İlâh olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.

Bakın Allah, Elçisinin ne söylemesini istiyor. Bende sizin gibi bir beşerim. Çünkü benim söylediklerim, sizlerin yaşadığınız gibi atalarının beşeri sözleri değil, Allah ın sözleri/ayetleridir. Ben sizleri bana değil, Allah a uymaya, ona itaat etmeye davet ediyorum. Yani hepimizin ilahı tektir ve yalnız Allah a ibadet eder, yalnız ondan yardım dileriz, diye de açıklama getiriyor. TÜM BU BİLGİLERDEN SONRA, ÇOK AÇIK ŞUNU ANLIYORUZ. ALLAH MÜMİNUN SURESİ 34. AYETİNDE YAPTIĞI UYARIYI BİZLERE AÇIKLIYOR VE ALLAH DAN BAŞKA HİÇ KİMSE DİNDE HÜKÜM KOYAMAZ, YANİ HÜKÜM KOYMAK ALLAH A MAHSUSTUR VE UYACAĞIMIZ, İTAAT EDECEĞİMİZ YALNIZ ALLAH TIR, ONUN VAHYİ KUR'AN DIR. SAKIN ATALARINIZIN UYDURMA RİVAYET BEŞERİ SÖZLERİNE İNANARAK, KAYBEDENLERDEN OLMAYIN DİYOR.

Dilerim batıl ve rivayetlerin etkisinde kalmadan, Allah ın ipine sarılan, Allah ın azınlık halis kulları arasında oluruz.

Saygılarımla
Haluk GÜMÜŞTABAK

https://kuranadavet1.wordpress.com/

https://twitter.com/KURANA_DAVET

http://www.hakyolkuran.com/

https://www.facebook.com/Kuranadavet1/

https://hakyolkuran1.blogspot.com/

halukgta